ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สิทธิชัย สิทธิพงษ์พร
อีเมล : sitt@hotmail.com
ที่อยู่ : 443/5 หมู่บ้านสำราณนิเวศน์ หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 ตำบล/แขวง : ศาลา
อำเภอ/เขต : เกาะคา จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52130

Arabica Organic Coffee ตราม่อนจองฟาร์ม (ชนิดผงคั่วเข้ม 250g)

ม่อนจองฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 225 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 400 ถุง

รายละเอียดสินค้า : Arabica Organic Coffee ตราม่อนจองฟาร์ม (ชนิดผงคั่วเข้ม 250g)

Arabica Organic Coffee 100% Natural Farm Fresh Products.

กาแฟในม่านหมอก ปลูกบนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร หนึ่งในกาแฟเก้าดอยอันลือชื่อของไทย

สนับสนุนอาชีพคนไทยภูเขาเผ่ามูเซอ โดยโครงการหลวง"ภูฟ้า"

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 IQS NO.580727-026-008 2023-11-30 ได้รับการรับรอง
2 IQS NO.580528-024-008 2023-11-30 ได้รับการรับรอง
3 IQS NO.580727-026-008 2023-11-30 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี