ม่อนจองฟาร์ม

Arabica Coffee & Humic Acid

ข้อมูลติดต่อเรา


เบอร์โทร:

095-351-6946,087-552-9694,061-356-4759

ที่อยู่:

สิทธิชัย สิทธิพงษ์พร

443/5 หมู่บ้านสำราณนิเวศน์ หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

ศาลา เกาะคา

ลำปาง 52130

อีเมล์:

sitt@hotmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 IQS NO.580727-026-008
2 IQS NO.580528-024-008
3 IQS NO.580727-026-008