ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บริษัท กุ๊บไต จำกัด
อีเมล : Garliko@gmail.com
ที่อยู่ : 253 หมู่ที่ 8 บ้านไม้แงะ ตำบล/แขวง : ปางหมู
อำเภอ/เขต : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58000

กระเทียมแกะเปลือกเจียวในน้ำมันรำข้าว (40 g)

ร้านถั่วคุณลุง Uncle's Bean

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 63 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 500 ถุง

รายละเอียดสินค้า : กระเทียมแกะเปลือกเจียวในน้ำมันรำข้าว (40 g)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 อย. 58-2-00662-6-0007 2024-12-31 กระเทียมแกะเปลือกเจียว ในน้ำมันรำข้าว ได้รับการรับรอง
2 ใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GHPs) GMP00210/313 2025-07-27 ได้รับการรับรอง
3 ใบอนุญาตผลิตอาหาร 1 58-2-00662 2024-12-31 ได้รับการรับรอง
4 ใบอนุญาตผลิตอาหาร 2 58-2-00662 2023-12-31 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 5 ถุง ค่าจัดส่ง 50 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี