เกษตรปลอดภัย ถั่วและกระเทียมไทย แม่ฮ่องสอน

ร้านถั่วคุณลุง Uncle's Bean

สินค้า

เบอร์โทร:

081-9875943

ที่อยู่:

253 หมู่ที่ 8 บ้านไม้แงะ

บริษัท กุ๊บไต จำกัด

ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน

อีเมล์:

Garliko@gmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 อ.ย. 58-2-00557-2-0001 2023-12-23 กระเทียมแกะเปลือกเจียว แบบแห้ง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 อ.ย. 58-2-00557-6-0001 2023-10-31 ข้าวแข่คั่ว [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
3 GAP กษ 03-9001-58-310-000153 2023-10-31 ได้รับการรับรอง
4 อย. 58-2-00662-6-0001 2024-12-31 กระเทียมแกะกลีบ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
5 อย. 58-2-00662-6-0002 2024-12-31 กระเทียมสดแกะเปลือก [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
6 อย. 58-2-00662-6-0003 2024-12-31 กระเทียมสด แบบตะกร้า [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
7 อย. 58-2-00662-6-0004 2024-12-31 กระเทียมติดเปลืองเจียว แบบแห้ง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
8 อย. 58-2-00662-6-0005 2024-12-31 กระเทียมติดเปลือกเจียว ในน้ำมันรำข้าว [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
9 อย. 58-2-00662-6-0006 2024-12-31 กระเทียมแกะเปลือกเจียว แบบแห้ง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
10 อย. 58-2-00662-6-0007 2024-12-31 กระเทียมแกะเปลือกเจียว ในน้ำมันรำข้าว [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
11 อย. 58-2-00662-6-0008 2024-12-31 ถั่วลายเสือ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
12 อย. 58-2-00662-6-0009 2024-12-31 ถั่วเหลืองคัดพิเศษ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
13 อย. 58-2-00662-6-0010 2024-12-31 ถั่วมิกส์นัท [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
14 อย. 58-2-00662-6-0011 2024-12-31 ข้าวแข่คั่ว [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
15 ใบรับรองระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GHPs) GMP00210/313 2025-07-27 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
16 ใบอนุญาตผลิตอาหาร 1 58-2-00662 2024-12-31 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
17 ใบอนุญาตผลิตอาหาร 2 58-2-00662 2023-12-31 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
18 อ.ย. 58-2-00557-2-0005 2024-12-31 กระเทียมเจียวผสมแคบหมู [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง