ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ชัยยุทธ โพธิ์ไทย
อีเมล : Chiiyut75120@gmail.com
ที่อยู่ : 8/1 หมู่ 5 ตำบล/แขวง : โรงหีบ
อำเภอ/เขต : บางคนที จังหวัด : สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ : 75120

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม

สวนส้มโอชัยยุทธ โพธิ์ไทย

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม

รสชาติหวานอมเปรี้ยว

คุณสมบัติส้มโอคือเนื้อไม่แฉะ ไม่มีเมล็ด ดีต่อสุขภาพ

 

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 GAP กษ 03-9001-36442956136 ส้มโอ

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี