สวนส้มโอชัยยุทธ โพธิ์ไทย

ส้มโอเกษตรแปลงใหญ่ตำบลโรงหีบ

ข้อมูลติดต่อเรา


เบอร์โทร:

0869939968

ที่อยู่:

8/1 หมู่ 5

ชัยยุทธ โพธิ์ไทย

โรงหีบ บางคนที

สมุทรสงคราม 75120

อีเมล์:

Chiiyut75120@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36442956136 2023-08-24 ส้มโอ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง