ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ยงยุทธ นวมสุวรรณ
อีเมล : wangsiri24@gmail.com
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : บางนางลี่
อำเภอ/เขต : อัมพวา จังหวัด : สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ : 75110

ส้มโอ ขวาใหญ่ อัมพวา

สวนยุทธสุวรรณ ส้มโอ ขาวใหญ่ อัมพวา

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 65 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 300 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอ ขวาใหญ่ อัมพวา

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี