ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ยงยุทธ นวมสุวรรณ
อีเมล : wangsiri24@gmail.com
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 2 ตำบล/แขวง : บางนางลี่
อำเภอ/เขต : อัมพวา จังหวัด : สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ : 75110

ส้มโอ ขวาใหญ่ อัมพวา

สวนยุทธสุวรรณ ส้มโอ ขาวใหญ่ อัมพวา

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 65 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 300 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอ ขวาใหญ่ อัมพวา

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03900136282664136 2024-01-25 กำลังต่อใบรับรอง ติดต่อ15/6/64 /ก็อต ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 2 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 100 บาท
จำนวน 2 ถึง 3 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 120 บาท
จำนวน 3 ถึง 5 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 140 บาท
จำนวน 5 ถึง 8 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 190 บาท
จำนวน 8 ถึง 12 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 270 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี