จำหน่าย ส้มโอขาวใหญ่ อัมพวา แท้ 100% และผลไม้ตามฤดูกาล

สวนยุทธสุวรรณ ส้มโอ ขาวใหญ่ อัมพวา

จำหน่าย ส้มโอคุณภาพ ผ่านการรับรอง สำนักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ระบบการจัดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAPพืช) พ.ศ.2555

เบอร์โทร:

0830850213

ที่อยู่:

11 หมู่ที่ 2

ยงยุทธ นวมสุวรรณ

บางนางลี่ อัมพวา

อีเมล์:

wangsiri24@gmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03900136282664136 2024-01-25 กำลังต่อใบรับรอง ติดต่อ15/6/64 /ก็อต [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 GAP กษ 03900136282664136 2024-01-25 กำลังต่อใบรับรอง ติดต่อ15/6/64 /ก็อต [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง