ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : มัลลิกา คำสีสังข์
อีเมล : ann25248@gmail.com
ที่อยู่ : 26/1ม.1 ตำบล/แขวง : บางตะพง
อำเภอ/เขต : ปากพนัง จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80370

เซรั่มนำ้มันมะพร้าวสะกัดเย็น

มะพร้าวทอง บางตะพง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 300 บาท/ขวด

ปริมาณทั้งหมด : 100 ขวด

รายละเอียดสินค้า : เซรั่มนำ้มันมะพร้าวสะกัดเย็น

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 5-80-12-13/1-0010 2024-12-31 อบรมนครศรีธรรมราช ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ

โปรโมชั่น :

ไม่มี