มะพร้าวทอง บางตะพง

ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากมะพร้าว

ข้อมูลติดต่อเรา26/1ม.1

มัลลิกา คำสีสังข์

บางตะพง ปากพนัง

นครศรีธรรมราช 80370

0956635218

ann25248@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 5-80-12-13/1-0010 2024-12-31 อบรมนครศรีธรรมราช [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง