ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายพิศิษฐ จันทร์หงษ์
อีเมล : jdet27@gmail.com
ที่อยู่ : 20 หมู่ 9 ตำบล/แขวง : หลักสาม
อำเภอ/เขต : บ้านแพ้ว จังหวัด : สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ : 74120

เมล่อนญี่ปุ่น พันธ์คิโมจิ

บ้านสวนพิศิษฐ

สมุทรสาคร

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 150 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : เมล่อนญี่ปุ่น พันธ์คิโมจิ

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 GAP 03-900137431851342 เมล่อน

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 100 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี