ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : เรณู ขลุ่ยนาค
อีเมล : renukh2522@gmail.com
ที่อยู่ : 34/1 หมู่13 ตำบล/แขวง : ไทรย้อย
อำเภอ/เขต : เนินมะปราง จังหวัด : พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ : 65190

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

รวมความหวาน

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 500 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 40 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP 03-900136457461125 2021-09-17 มะม่วง ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี