ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด
อีเมล : Kanthalak_278@hotmail.com
ที่อยู่ : 278 ตำบล/แขวง : หนองหญ้าลาด
อำเภอ/เขต : กันทรลักษ์ จังหวัด : ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 33110

ข้าวสาร Q By สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์

ข้าวสาร Q

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กล่อง

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 10000 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : ข้าวสาร Q By สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์

ข้าวสาร Q

1) ข้าวเปลือกมาจากข้าวหอมมะลิ GAP ซึ่งมีปริมาณน้อย  

2) ข้าวเปลือก GAP ที่ได้ถูกแยกจัดการต่างหากในโรงสีที่ได้ GMP มีการล้างไลน์การผลิต ก่อนทำข้าว Q 

3) ผลิตภัณฑ์ผ่านการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานข้าวหอมมะลิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4) มีระบบ ตรวจสอบ ย้อนกลับ ซึ่งทำให้ท่านได้ทราบข้อมูลของผู้ผลิต

เพราะเราห่วงใยคุณ.. เราจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตข้าวสาร Q

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี