ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นงนุช วงศ์สุชาตา
อีเมล : nongnut.won@gmail.com
ที่อยู่ : 14/2080 ม.13 ตำบล/แขวง : บางบัวทอง
อำเภอ/เขต : บางบัวทอง จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11110

น้ำพริกกะปิ ตราแม่พนอ

น้ำพริกแม่พนอ

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กระปุก

ปริมาณทั้งหมด : 500 กระปุก

รายละเอียดสินค้า : น้ำพริกกะปิ ตราแม่พนอ

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 OTOP 4 ดาว OTOP4

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 4 กระปุก ค่าจัดส่ง 90 บาท
จำนวน 5 ถึง 12 กระปุก ค่าจัดส่ง 110 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี