ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บุญเลิศ เปี่ยมสุข
อีเมล : boonlertor2521@gmail.com
ที่อยู่ : 151 ตำบล/แขวง : ทุ่งทอง
อำเภอ/เขต : หนองบัว จังหวัด : นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 60110

น้อยหน่าฝ้าย

ไร่บุญเลิศเกษตรทฤษฎีใหม่

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 40 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : น้อยหน่าฝ้าย

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 ไม่มีใบรับรอง อบรม จ.นครสวรรค์

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น : a

ยอดสั่งซื้อเกิน 200 บาท ได้รับส่วนลด 10%