ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ปณิชา พุ่มพันธ์
อีเมล : panicha_kob@hotmail.com
ที่อยู่ : 228/14 ตำบล/แขวง : ชุมแสง
อำเภอ/เขต : ชุมแสง จังหวัด : นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 60120

กล้วยน้ำว้าไร้สาร สวนอริยภัทร

สวนอริยภัทร

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 20 บาท/หวี

ปริมาณทั้งหมด : 200 หวี

รายละเอียดสินค้า : กล้วยน้ำว้าไร้สาร สวนอริยภัทร

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-60-102-000004 2025-02-21 กล้วยน้ำว้า อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี