ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : พิศมัย ทับมะโรง
อีเมล : Pthabmarong@gmail.com
ที่อยู่ : 53 หมู่1 ตำบล/แขวง : เมืองบัว
อำเภอ/เขต : เกษตรวิสัย จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : 45150

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

ร้านค้ากลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านเมืองบัวหมู่ 1

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 GI อสช.5019/2563 ตาติดต่อแล้วค่ะ ยื่นต่อใบรับรอง
2 EU CU866395EU-01.2021
3 USDA Organic CU866395NOP-01.2021
4 Organic Rice อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยน

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี