ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : วสช.เกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืนแม่จัน
อีเมล : pradirawich@gmail.com
ที่อยู่ : 297 ม. 3 ตำบล/แขวง : จันจว้าใต้
อำเภอ/เขต : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57270

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู8974

อู่ข้าวแม่จัน

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวเหนียวเขี้ยวงู8974

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู8974 พันธุ์แท้ ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย(GI)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 GAP มกษ.4401-2551 ข้าวสาร จากข้าวสายพันธุ์พื้นเมือง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และข้าวหอมแม่จัน

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี