ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สายฝน ลภัสสรณ์
อีเมล : saifon05042517@gmail.com
ที่อยู่ : 76/2 หมู่ 6 ตำบล/แขวง : ข่อยสูง
อำเภอ/เขต : ตรอน จังหวัด : อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์ : 53140

กล้วยน้ำว้า

สวนลภัสสรณ์

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 20 บาท/หวี

ปริมาณทั้งหมด : 200 หวี

รายละเอียดสินค้า : กล้วยน้ำว้า

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-53-102-000010 2025-02-21 กล้วยน้ำว้า ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อ 1 หวี

โปรโมชั่น :

ไม่มี