ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นางพัชรี หอยตะคุ
อีเมล : pathoytaku@gmail.com
ที่อยู่ : 78 หมู่ 12 ตำบลศรีดอนมูล ตำบล/แขวง : ศรีดอนมูล
อำเภอ/เขต : เชียงแสน จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150

ไส้อั่วหมูหลุม (1 กิโล)

กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนหมูหลุม หมูดำ

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 380 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 500 ถุง

รายละเอียดสินค้า : ไส้อั่วหมูหลุม (1 กิโล)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP อยู่ระหว่างขอการรับรอง GAP (ตรวจสอบเอกสาร) 2023-06-25 หมูหลุม - อยู่ระหว่างขอการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 5 ถุง ค่าจัดส่ง 120 บาท
จำนวน 6 ถึง 10 ถุง ค่าจัดส่ง 140 บาท
จำนวน 11 ถึง 15 ถุง ค่าจัดส่ง 185 บาท
จำนวน 16 ถึง 20 ถุง ค่าจัดส่ง 335 บาท
จำนวน 21 ถึง 25 ถุง ค่าจัดส่ง 425 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี