ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : รัตนาภรณ์ ช่างทอง
อีเมล : oil.ruttanaporn@gmail.com
ที่อยู่ : 54 ม.6 บ้านสะพาน ตำบล/แขวง : องครักษ์
อำเภอ/เขต : บางปลาม้า จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 72150

น้ำพริกกุ้งสมุนไพร

กลุ่มแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบ้านสะพานพัฒนา

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กรัม

รายละเอียดสินค้า : น้ำพริกกุ้งสมุนไพร

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP 72201-72GAPF1-02-62-00054 2024-07-18 กุ้งก้ามกราม ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 40 บาท ต่อ 1 กรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี