ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ศิดาพร นามมนตรี
อีเมล : ve03381@dgtfarm.com
ที่อยู่ : -

หมอนทองป่าละอู GI

ศิดาพร นามมนตรี

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 250 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : หมอนทองป่าละอู GI

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 GI สช 57100062 ลำดับที่ 620623PKN004
2 GAP กษ 03-9001-36525029111

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี