ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สมปอง ชาวตวันตก
อีเมล : ve03061@dgtfarm.com
ที่อยู่ : -

หมอนทองป่าละอู GI

สมปอง ชาวตวันตก

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 250 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : หมอนทองป่าละอู GI

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36525021111 2022-10-31 แก้ไขวันที่เพื่อที่จะปิดหมดสินค้า ได้รับการรับรอง
2 GI สช 57100062 ลำดับที่ 620623PKN004 2023-07-31 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี