ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ปานทอง ทรัพย์มา
อีเมล : ve03380@dgtfarm.com
ที่อยู่ : -

หมอนทองป่าละอู GI

ปานทอง ทรัพย์มา

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 250 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : หมอนทองป่าละอู GI

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36525028111 2023-08-20 ได้รับการรับรอง
2 GI สช 57100062 ลำดับที่ 620623PKN004 2024-04-18 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี