ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กิจรุ่งเรืองเกษตร(ประเทศไทย) จำกัด
อีเมล : nuny911@hotmail.com
ที่อยู่ : 35 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบล/แขวง : แม่คำ
อำเภอ/เขต : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240

มะเขือเทศเชอร์รี่ไต้หวัน

โอโซนฟาร์ม (OZONE FARM)

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 150 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : มะเขือเทศเชอร์รี่ไต้หวัน

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37161138393 2023-07-19 มะเขือเทศ ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี