ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : อัญชลี สุนันต๊ะ
อีเมล : bumebime42@gmail.com
ที่อยู่ : 888 ม.9 ตำบล/แขวง : ท่าตอน
อำเภอ/เขต : แม่อาย จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50280

เสาวรสพันธุ์ไทนุง

กาดหลวงร้อยใจรักษ์

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 50 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : เสาวรสพันธุ์ไทนุง

เสาวรส พันธุ์ไทนุง 

ผิวสีม่วง รสชาติเปรี้ยวอมหวาน

สดจากไร่ ปลอดภัย

ผลผลิตจากเกษตรกรโครงการร้อยใจรักษ์

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36521838150 2023-07-29 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 2 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 50 บาท
จำนวน 3 ถึง 0 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 60 บาท
จำนวน 4 ถึง กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 70 บาท
จำนวน 5 ถึง 0 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 80 บาท
จำนวน 6 ถึง 0 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 90 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี