ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ชัยมงคล จันทรเสนา
อีเมล : chaimongchol1959@gmail.com
ที่อยู่ : 86 หมูุ่ ตำบล/แขวง : ปลายโพงพาง
อำเภอ/เขต : อัมพวา จังหวัด : สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ : ึ75110

ส้มโอขาวใหญ่อัมพวา

สวนชัยมงคล

สมุทรสงคราม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอขาวใหญ่อัมพวา

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 ไม่มีใบรับรอง -

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 10 ถึง 10 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 180 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี