ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ทองหล่อ บุณยทรัพยากร
อีเมล : tbn641@gmail.com
ที่อยู่ : 98 หมู่ 2 ตำบล/แขวง : อัมพวา
อำเภอ/เขต : อัมพวา จังหวัด : สมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ : 75110

ส้มโอขาวใหญ่แม่กลอง

พรีเมี่ยมแม่กลอง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 75 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอขาวใหญ่แม่กลอง

ส้มโอ ขาวใหญ่แม่กลองแท้

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP อยู่ระหว่างขอการรับรอง 2022-10-01 อบรม DGT จ.สมุทรสงคราม ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี