ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : เชาว์รัต ทิมยองใย
อีเมล : lek.flourish@gmail.com
ที่อยู่ : 81 ม.4 ตำบล/แขวง : ราษฎร์นิยม
อำเภอ/เขต : ไทรน้อย จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11150

ผักเคลแผ่นอบกรอบชูสุขภาพ

Flourish Green Farm

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 55 บาท/กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 999 กรัม

รายละเอียดสินค้า : ผักเคลแผ่นอบกรอบชูสุขภาพ

จากผักเคลที่ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP [Q] ดูแลใกล้ชิด จากผู้ปลูกสู่การแปรรูปกับแป้งกล้วยน้ำว้าเป็นผักเคลแผ่นอบกรอบชูสุขภาพแก่ผู้บริโภค

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37068683301 2023-07-18 ผักเคลแผ่นอบกรอบชูสุขภาพ ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี