ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายสมศรี แสงตะวัน
อีเมล : somsri0871006307@gmail.com
ที่อยู่ : เลขที่ 307 หมู่ 7 ตำบล/แขวง : ไพรขลา
อำเภอ/เขต : ชุมพลบุรี จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 32190

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สวรรค์รวงทอง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 99 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic กษ 09900032008900015 Organic 2024-04-07 ข้าว ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี