ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายสายันต์ จินดามาตย์
อีเมล : sayanjinda@yahoo.co.th
ที่อยู่ : 161 ม.3 ต.บ้านแท่น ตำบล/แขวง : บ้านแท่น
อำเภอ/เขต : บ้านแท่น จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : 36190

ส้มโอทองดีบ้านแท่น เกรดพรีเมี่ยม บรรจุ 8 ลูก

สวนส้มโอจินตนา

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 800 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 100 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอทองดีบ้านแท่น เกรดพรีเมี่ยม บรรจุ 8 ลูก

ส้มโอทองดีบ้านแท่น เกรดพรีเมี่ยม Size L ขนาด 1.2-1.5 กิโลกรัม

บรรจุ 8 ลูก พร้อมส่ง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 GAP กษ 03-9001-36424203136 ส้มโอทองดี
2 GI สช 63100138 ส้มโอทองดีบ้านแท่น

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี