ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บงกชกร ปัดไธสง
อีเมล : bongkot41@gmail.com
ที่อยู่ : 5 หมู่ 9 ตำบล/แขวง : บ้านแท่น
อำเภอ/เขต : บ้านแท่น จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : -

ส้มโอทองดี

บงกชกร ปัดไธสง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 500 บาท/กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 100 กล่อง

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอทองดี

ส้มโอทองดี

กล่องละ 500บาท น้ำหนัก 10 กิโลกรัม รวมกล่อง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36550280136 2024-07-18 ส้มโอ ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี