ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สริดา ดาทอง
อีเมล : 0619372025@dgtfarm.com
ที่อยู่ : 12 หมู่ 9 ตำบล/แขวง : บ้านแท่น
อำเภอ/เขต : บ้านแท่น จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : -

ส้มโอขาวน้ำผึ้ง

สริดา​ ดาทอง​

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 30 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอขาวน้ำผึ้ง

ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36550276136 2024-07-18 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 10 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี