ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : วิมลรัตน์ บริสุทธิ์
อีเมล : 0896240452@dgtfarm.com
ที่อยู่ : 255 หมู่ 12 ตำบล/แขวง : บ้านแท่น
อำเภอ/เขต : บ้านแท่น จังหวัด : ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ : -

ส้มโอหวานบ้านแท่น

วิมลรัตน์ บริสุทธิ์

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 35 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอหวานบ้านแท่น

ส้มโอหวานบ้านแท่น

น้ำหนัก 1-2.8 กิโลกรัม/ลูก 

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36550281136 2024-07-18 ส้มโอ ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี