ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : วัชรา คุ้มเมือง
อีเมล : malee.melonfarm@gmail.com
ที่อยู่ : 54 ม.11 ตำบล/แขวง : ฟากห้วย
อำเภอ/เขต : อรัญประเทศ จังหวัด : สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ : 27120

เมล่อน พันธุ์ Super Midori

Malee Melon

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 180 บาท/ลูก

ปริมาณทั้งหมด : 100 ลูก

รายละเอียดสินค้า : เมล่อน พันธุ์ Super Midori

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37448245342 2022-12-06 เมล่อน (Melon) ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ

โปรโมชั่น :

ไม่มี