ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : วิทูรย์ วังบุญ
อีเมล : witoonwangboon@gmail.com
ที่อยู่ : 5 หมูที่ 11 ตำบล/แขวง : ตะกุกเหนือ
อำเภอ/เขต : วิภาวดี จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84370

ทุเรียนหมอนทอง ชนิดผลสด ปลอดสาร มาตรฐาน GAP

สวนทุเรียนบ้านเทพ

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 170 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ทุเรียนหมอนทอง ชนิดผลสด ปลอดสาร มาตรฐาน GAP

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 3 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 35 บาท
จำนวน 4 ถึง 0 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 45 บาท
จำนวน 5 ถึง กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 55 บาท
จำนวน 6 ถึง 0 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 65 บาท
จำนวน 7 ถึง 0 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 75 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี