ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายสมปอง ปกครอง
อีเมล : sompongcdgps@gmail.com
ที่อยู่ : 123/18 ตำบล/แขวง : บางนอน
อำเภอ/เขต : เมืองระนอง จังหวัด : ระนอง
รหัสไปรษณีย์ : 85000

เมล่อนญี่ปุ่นเนื้อส้ม

ปองรักษ์ฟาร์มช๊อป

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 120 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : เมล่อนญี่ปุ่นเนื้อส้ม

เมล็ดพันธุ์เมล่อนญี่ปุ่น เมล่อนตาข่าย เนื้อส้ม หวานนุ่มหอม ลูกใหญ่ 1.5-2.5 kg. หวาน 13-18 บริกซ์ 

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37448077342 2022-12-18 เมล่อน รอใบรับรอง ตาติดต่อ ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี