ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ประทุม คงช่วย
อีเมล : mantanarat@gmail.com
ที่อยู่ : 331 ม.6 ตำบล/แขวง : โคกสัก
อำเภอ/เขต : บางแก้ว จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : -

ฝรั่ง

สบายฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 40 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ฝรั่ง

ฝรั่งเก็บสดจากสวน กิโลกรัมละ 40 บาท

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36521472126 2024-07-20 กำลังต่อใบรับรอง ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี