ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ประทุม คงช่วย
อีเมล : mantanarat@gmail.com
ที่อยู่ : 331 ม.6 ตำบล/แขวง : โคกสัก
อำเภอ/เขต : บางแก้ว จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : -

ฝรั่ง

สบายฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 40 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ฝรั่ง

ฝรั่งเก็บสดจากสวน กิโลกรัมละ 40 บาท

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP อยู่ระหว่างขอการรับรอง 2021-09-09 ฝรั่ง อยู่ระหว่างขอการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : คำนวณค่าจัดส่งอัตโนมัติ

โปรโมชั่น :

ไม่มี