ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : อรอนงค์ แก้วบุตร
อีเมล : sionanong7320@gmail.com
ที่อยู่ : 4/4 ตำบล/แขวง : สำนักแต้ว
อำเภอ/เขต : สะเดา จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90120

เมล่อนผลสด

ไข่มุกเมล่อนฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 165 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 300 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : เมล่อนผลสด

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ-03-9001-37436499342 2021-10-02 เมล่อน หอม หวาน อร่อย ไร้สารพิษ สดจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติ "เขาน้ำค้าง" แหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก เราจึงได้เมล่อนที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสาร และได้มาตรฐานรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ

โปรโมชั่น :

ไม่มี