ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ชุลีภรณ์ จันทร์น้อย
อีเมล : jannoi_504@hotmail.com
ที่อยู่ : 38/2 ม. 5 ตำบล/แขวง : ทะเลทรัพย์
อำเภอ/เขต : ปะทิว จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86160

ทุเรียน

CHIDJANFARM

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 170 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ทุเรียน

ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักสินค้า

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36431301111 2022-09-06 อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี