ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ระเบียบ แตงขาว
อีเมล : ddrabiab8306@gmail.com
ที่อยู่ : -

พริกไทยสด

ระเบียบ ฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : พริกไทยสด

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-33390798036 2022-09-14 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 70 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี