ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นางคำแปลง แก่นนาค
อีเมล : huawei93114@gmail.com
ที่อยู่ : 207 ม.6 ตำบล/แขวง : ลานบ่า
อำเภอ/เขต : หล่มสัก จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67110

ส้มโอขาวแตงกวา

สวนเกษตรส้มโอลุงสมพรลานบ่า

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 2000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ส้มโอขาวแตงกวา

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 GAP กษ 03-9001-36058150136

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี