ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นาวิน ลิ้มมณีประเสริฐ
อีเมล : nlimmnipraseri@gmail.com
ที่อยู่ : 118 หมู่ 9 ตำบล/แขวง : หนองปลาปาก
อำเภอ/เขต : ศรีเชียงใหม่ จังหวัด : หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 43130

เมล่อน

แสงพศินฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : เมล่อน

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-37429180342 2022-06-17 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี