ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สุดาวดี แซ่แจ้น
อีเมล : SudawadeeS@outlook.com
ที่อยู่ : 106/2 ม.2 ตำบล/แขวง : คลองเปียะ
อำเภอ/เขต : จะนะ จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90130

ดอกชมจันทร์ ปลอดสารพิษ

สุดาวดี ผักอินทรีย์

สงขลา

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 20 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 35 ถุง

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ดอกชมจันทร์ ปลอดสารพิษ

ดอกชมจันทร์ปลอดสารพิษ มีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆ บำรุงเลือด อุดมไปด้วยวิตามิน นิยมนำมาผัดน้ำมันหอย

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP พืชอาหาร กษ 03-9001-33420235321 2023-01-21 พืชผลทางกสร้กษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มกษ.9001-2556 อยู่ระหว่างตรวจสอบ
2 ออร์แกนิค TAS55152 2023-07-18 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี