ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บุญอนันต์ เหล่อโพ
อีเมล : ananboon@hotmail.com
ที่อยู่ : -

เจเจฟาร์มบ้านแพมบก

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า :

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี