ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ดารารัตน์ เกตุด้วง
อีเมล : dararatketduang@gmail.com
ที่อยู่ : 41. ม.7 ตำบล/แขวง : บ้านนา
อำเภอ/เขต : ศรีนครินทร์ จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93000

กล้วยทุกชนิด เกรด A

ร้าน กล้วย กล้วย BY นาตยาฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 30 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : กล้วยทุกชนิด เกรด A

หาดใหญ่ สงขลา นัดรับตลาดเกษตรมอ.คะ

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ003-9001-36451511102 2021-05-17 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี