ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : วิวิช พวงสวัสดิ์
อีเมล : wiwit@hotmail.com
ที่อยู่ : 7 ม.6 ตำบล/แขวง : โนนทัน
อำเภอ/เขต : เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด : หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ : -

ไร่สุขสวัสดิ์

wiwit

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 แพ็ค

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/แพ็ค

ขนาดบรรจุ : 1 แพ็ค

ปริมาณทั้งหมด : 100 แพ็ค

รายละเอียดสินค้า : ไร่สุขสวัสดิ์

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี