ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด
อีเมล : coopbannasan@gmail.com
ที่อยู่ : 16 ถ.พิชัยเดชะ ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ตำบล/แขวง : นาสาร
อำเภอ/เขต : บ้านนาสาร จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : 84120

เงาะโรงเรียนนาสาร

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : เงาะโรงเรียนนาสาร

1. เกรด AA (คุณภาพพรีเมียม)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขนาดของเงาะ : ลูกใหญ่ 28-30 ลูก/กิโลกรัม

- ลักษณะของสีเงาะ : 3 สี (ผลสีแดงแต้มเหลือง ปลายขนสีเขียว)

- ลักษณะทั่วไป : คุณภาพดี ผิวสวย

- มาตรฐานสินค้า : ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP และ GMP

 

* รูปแบบของสินค้าที่นำเสนอขาย

        - กล่อง 3 กิโลกรัม ราคากล่องละ 230 บาท

        - กล่อง 5 กิโลกรัม ราคากล่องละ 360 บาท

        - กล่อง 9 กิโลกรัม ราคากล่องละ 605 บาท

 

2. เกรด A (คุณภาพพรีเมียม)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ขนาดของเงาะ : ลูกใหญ่ 28-32 ลูก/กิโลกรัม

- ลักษณะของสีเงาะ : 3 สี (ผลสีแดงแต้มเหลือง ปลายขนสีเขียว)

- ลักษณะทั่วไป : คุณภาพดี ผิวสวย

- มาตรฐานสินค้า : ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP และ GMP

* รูปแบบของสินค้าที่นำเสนอขาย

        - กล่อง 3 กิโลกรัม ราคากล่องละ 200 บาท

        - กล่อง 5 กิโลกรัม ราคากล่องละ 310 บาท

        - กล่อง 9 กิโลกรัม ราคากล่องละ 515 บาท

* ราคาทุกรูปแบบรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้ว

รูปแบบการจัดส่งสินค้า โดยไปรษณีย์

เงื่อนไขการรับสินค้า เมื่อมีการยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน (ภายใน 60-72 ชั่วโมง) นับจากวันที่ยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook https://www.facebook.com/bannasan.rambutan/ หรือ website http://www.sahakornthai.com/bannasan/index.php

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี