ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บุญมี ลึกลือ
อีเมล : boonmee10042511@gmail.com
ที่อยู่ : 169 ม.10 ตำบล/แขวง : ท่าเกวียน
อำเภอ/เขต : วัฒนานคร จังหวัด : สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ : 27160

มะม่วงน้ำดอกไม้​

สวนผู้ใหญ่สมควร

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 30 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : มะม่วงน้ำดอกไม้​

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ03-9001-36415362125 2022-11-30 แก้ไขวันที่เพื่อที่จะปิดสินค้าหมด ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 60 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี