ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ยุทธศักดิ์ แววชัยภูมิ
อีเมล : waewchaiyaphum@gmail.com
ที่อยู่ : 140 ม8 ตำบล/แขวง : หินตั้ง
อำเภอ/เขต : บ้านไผ่ จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : -

หัวใชเท้า gap

TORSTANGFARM

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 20 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 6000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : หัวใชเท้า gap

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2024-08-31 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี